Πολυεθνικών εταιρειών οδηγούν τα συνεργεία αυτοκίνητων σε αφανισμό …

Αντιανταγωνιστικές πρακτικές ασφαλιστικών και πολυεθνικών εταιρειών οδηγούν τα συνεργεία αυτοκίνητων σε αφανισμό

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας:

Θεμα: «Αντιανταγωνιστικές πρακτικές ασφαλιστικών και πολυεθνικών εταιρειών οδηγούν τα συνεργεία αυτοκίνητων σε αφανισμό»

Όπως είναι γνωστό, η θέση της Ελλάδας στον ολοένα αναπτυσσόμενο κλάδο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μέχρι σήμερα ανύπαρκτη και περιορίζεται στην τεχνική συντήρηση, υποστήριξη και επισκευή των εισαγόμενων οχημάτων. Παραδοσιακά, ο κλάδος της συντήρησης και επισκευής οχημάτων υποστηριζόταν ικανοποιητικά από μικρές ανεξάρτητες ελληνικές επιχειρήσεις – συνεργεία, τα οποία συνέβαλλαν στην απασχόληση σημαντικού δυναμικού της χώρας, τη συντήρηση πολλών ελληνικών οικογενειών και την παροχή στον Έλληνα καταναλωτή αποτελεσματικών υπηρεσιών σε απολύτως λογικά κόστη. Κύριος όγκος των εργασιών των συνεργειών αυτών αφορούσε ανέκαθεν στην αντικατάσταση και επισκευή των κρυστάλλων των οχημάτων.

Τα τελευταία δύο (2) χρόνια, είκοσι (20) μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες σε συνεργασία με τέσσερεις (4) πολυεθνικές εταιρείες (CARGLASS, GLASSDRIVE, AUTOGLASSFIT, ΦΙΛΗΣGLASS), υποχρεώνουν τους έλληνες ιδιοκτήτες ασφαλισμένων οχημάτων, με προδιατυπωμένους όρους στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τους οποίους ο ασφαλισμένος συχνά αγνοεί,  να απευθύνονται, εφεξής, για  την αντικατάσταση και επισκευή των κρυστάλλων των οχημάτων τους στις παραπάνω πολυεθνικές εταιρείες, διαφορετικά δεν τους παρέχεται  καμία ή περιορισμένη μόνο ασφαλιστική κάλυψη.

Εξαιτίας της παραπάνω πρακτικής, μεγάλος όγκος της εργασίας των ελληνικών συνεργείων έχει συρρικνωθεί, με αποτέλεσμα να απειλούνται με κλείσιμο οι μόνες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραδοσιακά στην Ελλάδα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. υπουργός:

1.    Προτίθεσθε να παρέμβετε άμεσα κατά της αθέμιτης, παράνομης και καταχρηστικής αυτής πρακτικής που συρρικνώνει καθημερινά την εγχώρια συντήρηση και επισκευή οχημάτων προς όφελος ξένων πολυεθνικών εταιρειών;

2.    Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την διάσωση των παραπάνω μικρών επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας του προσωπικού τους και των πολυάριθμων οικογενειών οριακού, συχνά, εισοδήματος που συντηρούνται όλα αυτά τα χρόνια από τον συγκεκριμένο κλάδο;

3.    Προτίθεσθε να κάνετε άμεσα χρήση των δυνατοτήτων που σας παρέχει ο Νόμος 3959/2011, προκειμένου να επιληφθεί άμεσα η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη διαφύλαξη των αρχών του Ανταγωνισμού και να εξετάσει τις παραπάνω συμπράξεις επιχειρήσεων και τις εναρμονισμένες πρακτικές αυτών, να γνωμοδοτήσει επ’ αυτών, να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού και να επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα;