Αντέχουν Τελικά οι Ασφαλιστικές Εταιρείες σε Ακραία Σενάρια;

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος στις 30 Νοεμβρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU- WIDE STRESS TEST 2014).

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκτίμηση της αντοχής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ακραία σενάρια μεταβολής των οικονομικών παραμέτρων και των ασφαλιστικών κινδύνων και η αναγνώριση των επιπτώσεών τους εν όψει της προετοιμασίας της ασφαλιστικής αγοράς για την εφαρμογή του επερχόμενου εποπτικού πλαισίου, Φερεγγυότητα ΙΙ.

Η άσκηση διενεργήθηκε με στοιχεία 31.12.2013 και περιελάμβανε δύο μέρη: το Βασικό Σενάριο (Core Stress) και το Σενάριο Χαμηλών Επιτοκίων (Low Yield).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο Βασικό Σενάριο συμμετείχαν 167 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 60 ασφαλιστικοί όμιλοι και 107 μεμονωμένες (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 55% των συνολικών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ενώ στο Σενάριο Χαμηλών Επιτοκίων συμμετείχαν 225 (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 60% των τεχνικών προβλέψεων.

Από την ελληνική ασφαλιστική αγορά συμμετείχαν 12 ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτοντας το 72,28% των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο Βασικό Σενάριο (Core Stress) και το 93,10% των τεχνικών προβλέψεων στο Σενάριο Χαμηλών Επιτοκίων (Low Yield).

Δείτε την αναλυτική έκθεση εδώ.

By : insurancedaily.gr