Το αλφαβητάρι της μπαταρίας

Εδώ θα βρείτε με αλβαβητική σειρά κάθε λέξη που αφορά τις μπαταρίες …

A

 

Ακροδέκτες : Η ηλεκτρική σύνδεση από την μπαταρία στο εξωτερικό κύκλωμα. Κάθε ακροδέκτης συνδέεται είτε στον πρώτο (θετικό) είτε στον τελευταίο σύνδεσμο (αρνητικό) στην σειρiακή σύνδεση των στοιχείων μιας μπαταρίας.
Αμπερώρια : (Amp-Hr, AH) Η μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μια μπαταρία. Είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του ρεύματος σε ampere επί το χρόνο αποφόρτισης. (Παράδειγμα: Μια μπαταρία που αποδίδει 5 ampere για 20 ώρες αποδίδει 5 ampere x 20 ώρες = 100 Amp-Hr χωρητικότητας.) PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
Αποδοχή φόρτισης : Η ποσότητα του ρεύματος σε αμπερώρια, την οποία αποδέχεται η μπαταρία σε μια καθορισμένη κατάσταση φόρτισης σε μια καθορισμένη θερμοκρασία και τάση φόρτισης σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο.
Αποφόρτιση-Εκφόρτιση : Όταν μια μπαταρία παρέχει ρεύμα, αποφορτίζεται.

 

B

 

Βαθιά εκφόρτιση : Η κατάσταση, κατά την οποία ένα στοιχείο είναι πλήρως αποφορτισμένο και χρησιμοποιεί ρεύμα χαμηλής τάσης και η τάση πέφτει κάτω από την τελική τάση αποφόρτισης.
Βραχυκύκλωμα : Ακούσια παράκαμψη του ρεύματος σε ηλεκτρική συσκευή ή καλώδια, συνήθως με πολύ χαμηλή αντίσταση, που προκαλεί τη ροή υψηλής ποσότητας ρεύματος. Σε μια μπαταρία ένα βραχυκύκλωμα στοιχείου μπορεί να είναι τόσο συχνό που να αποφορτίζει και να καταστρέψει την μπαταρία.

 

Γ

 

Γείωση : Το δυναμικό αναφοράς ενός κυκλώματος. Σε χρήση σε οχήματα είναι το αποτέλεσμα της σύνδεσης ενός καλωδίου της μπαταρίας με το αμάξωμα ή με το σκελετό ενός οχήματος. Λειτουργεί ως οδός κλεισίματος του κυκλώματος στη θέση άμεσου καλωδίου από ένα στοιχείο. Σήμερα πάνω από 99% των εφαρμογών οχημάτων και LTV χρησιμοποιούν τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας ως γείωση.

 

Δ
Δημιουργία στρώματος οξέος : Κατά τη φόρτιση μπαταρίας μολύβδου οξέος δημιουργείται στις πλάκες οξύ υψηλής πυκνότητας. Με τη βαρύτητα αυτό το βαρύ οξύ πέφτει στο κάτω μέρος της μπαταρίας, ενώ το οξύ χαμηλότερης πυκνότητας ανεβαίνει στο πάνω μέρος της μπαταρίας. Η δημιουργία στρώματος οξέος μπορεί να προκαλέσει απώλεια της χωρητικότητας και / ή βλάβη της μπαταρίας.
Διάβρωση : Η καταστροφική χημική αντίδραση υγρού ηλεκτρολύτη με αντιδραστικό υλικό ? π.χ. αραιωμένο θειικό οξύ σε σίδηρο, η οποία προκαλεί παράγωγα της διάβρωσης, όπως τη σκουριά.
Διαχωριστήρας : Διαχωριστής μεταξύ των θετικών και των αρνητικών πλακών ενός στοιχείου, που επιτρέπει στη ροή του ρεύματος να το διαπεράσει.

 

Ε

 

Ενεργό υλικό :Το ενεργό υλικό στις θετικές πλάκες είναι διοξείδιο του μολύβδου και στις αρνητικές πλάκες μεταλλικός πορώδης μόλυβδος. Όταν δημιουργηθεί ηλεκτρικό κύκλωμα, αυτά τα υλικά αντιδρούν με το θειικό οξύ κατά τη φόρτιση και την αποφόρτιση, σύμφωνα με την ακόλουθη χημική αντίδραση: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O

 

Η

 

Ηλεκτρολύτης : Σε μπαταρία μολύβδου οξέος, ο ηλεκτρολύτης είναι θειικό οξύ αραιωμένο με νερό. Είναι ο αγωγός που προμηθεύει νερό και θειϊκό άλας στην ηλεκτροχημική αντίδραση: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20

 

Ι

 

Ικανότητα ψυχρής εκκίνησης (Cold Cranking Rating) : Αριθμός των ampere που μπορεί να αποδόσει μια μπαταρία μολύβδου οξέος σε 0oF (-17.8oC) για 30 δευτερόλεπτα και να διατηρήσει τουλάχιστον 1.2 volt ανά στοιχείο.

 

Κ
Καπάκι (Cover) : Το καπάκι του κουτιού
Κατάσταση φόρτισης / Κατάσταση της μπαταρίας : Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αποθηκεύεται σε μια μπαταρία σε δεδομένο χρόνο δίνεται σε ποσοστό % της ενέργειας κατά την πλήρη φόρτιση.
Κουτί (Container) : Το περίβλημα από πολυπροπυλένιο ή σκληρό ελαστικό, το οποίο συγκρατεί τις πλάκες της μπαταρίας, τους συνδέσμους και τον ηλεκτρολύτη.
Κύκλος : Μια αποφόρτιση και μια φόρτιση σε μια μπαταρία αποτελούν ένα κύκλο.
Κύκλωμα : Η οδός που ακολουθεί η ροή ηλεκτρονίων. Ένα κλειστό κύκλωμα είναι μια ολοκληρωμένη οδός. Το ανοικτό κύκλωμα έχει διακεκομμένη ή αποσυνδεδεμένη οδό.

 

Μ

Μπαταρία μολύβδου οξέος κλειστού τύπου (VRLA) : Μπαταρίες που είναι σφραγισμένες και δεν απαιτούν συντήρηση.

 

Ο

 

Ονομαστική χωρητικότητα αποθέματος [Reserve Capacity Rating (RC)] : Αριθμός των λεπτών που μια νέα, πλήρως φορτισμένη μπαταρία, θα αποδόσει 25 ampere σε at 26.7o C/80o F και θα διατηρήσει την τάση των ακροδεκτών ίση ή υψηλότερη από 1.75 volt ανά στοιχείο. Αυτή η ικανότητα χαρακτηρίζει το χρόνο που η μπαταρία εξακολουθεί να τροφοδοτεί τον βασικό εξοπλισμό, εάν ο εναλλακτήρας ή η γεννήτρια του οχήματος δεν λειτουργεί.

 

Π

 

Πλάκα Αρνητική : Πλαίσιο από χυτό μέταλλο που περιλαμβάνει πορώδες ενεργό υλικό από μόλυβδο.
Πλάκα Θετική :Πλαίσιο από χυτό μέταλλο που περιλαμβάνει το ενεργό υλικό διοξείδιο του μολύβδου.
Πλέγμα : Το πλαίσιο από κράμα μολύβδου που στηρίζει το ενεργό υλικό μιας μπαταρίας και είναι αγωγός του ρεύματος

 

Ρ

 

Ρεύμα :Η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, ή η κίνηση των ηλεκτρονίων σε ένα αγωγό. Η μονάδα μέτρησης του ρεύματος είναι το ampere.

 

Σ

 

Στοιχείο :Η βασική μονάδα παραγωγής ηλεκτροχημικού ρεύματος σε μια μπαταρία. Αποτελείται από ένα σετ θετικών πλακών, αρνητικών πλακών, τον ηλεκτρολύτη, τους διαχωριστήρες και το περίβλημα. Σε μια μπαταρία μολύβδου οξέος 12 volt υπάρχουν έξι στοιχεία.

 

Χ

 

Χωρητικότητα : Η ικανότητα της πλήρως φορτισμένης μπαταρίας να αποδόσει μια συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρισμού (Amp-Hr, AH) σε ένα δεδομένο ρυθμό (Amp, A) για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (Hr).