Γρύλοι Πόρτας Αυτοκινήτου

Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση κατεστραμμένων γρύλων ή την επιδιόρθωση μερικών αν καθίσταται δυνατόν εφόσον έχουν πάθει βλάβη  ειτε από ήδη υπάρχουσα θραύση κρυστάλλου που εμπόδισε ή σταμάτησε την λειτουργία τους  λόγω μερικών θραυσμάτων ειτε από γενικό πρόβλημα του μηχανισμού. Διατίθετε μεγάλο στοκ γρύλων πόρτας αυτοκινήτου παλιών και καινούριων μοντέλων με αποτέλεσμα την άμεση αντικατάσταση τους χωρίς να χρειάζετε να περιμένετε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τελευταίο και πιο σημαντικό  μαζί  με τον καινούριο γρύλο παρέχεται και εγγύηση 2  χρόνων αν τυχόν πάθει κάτι.