Χρήσιμα Έντυπα

Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε Υπεύθυνη δήλωση

1.άδεια κυκλοφορίας

2.ασφαλιστήριο συμβόλαιο(Να αναγράφεται η θραύση κρυστάλλων)

3.δίπλωμα(δίπλωμα ιδιοκτήτη και των υπολοίπων κατόχων)

4.ταυτότητα(ταυτότητα ιδιοκτήτη και υπολοίπων κατόχων)

5.Αν είναι εταιρεία ΦΕΚ ή καταστατικό(υποχρεωτικά σφραγισμένο)